Upeat ilmapallosomisteet kaikkiin tilaisuuksiin!

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

REKISTERINPITÄJÄ

PALLOKAUPPA J.H. (myöh. Pallokauppa.com)
Typpitie 1
90620 OULU
Y-tunnus 2911630-6
info@pallokauppa.com
www.pallokauppa.com

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ:

Juho Hokkanen
Sähköposti: etunimi@pallokauppa.com

REKISTERIN NIMI:

Pallokauppa.com asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS:

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päästösten tietolähteenä. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

Pallokauppa.com-verkkokaupan käyttäjärekisteri sisältää tilaustapahtuman kannalta välttämättömät tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, tilaus ja palautustiedot).

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot palveluun rekisteröityessään ja palvelun käytön yhteydessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET: 

Pallokauppa.com ei luovuta henkilötietoja yrityksen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET: 

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella ja sitä pääsee käyttämään vain Pallokauppa.com:n henkilökunta.

REKISTERITIETOJEN TARKASTAMINEN:

Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa. 

KIELTO-OIKEUS JA VIRHEELLISEN TIEDON KORJAAMINEN: 

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää Pallokauppa.com-verkkokauppaan liittyvä suoramarkkinointi ottamalla yhteyttä info@pallokauppa.com. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Rekisteröidyllä on myös oikeus korjata omia tietojaan rekisterissä tai pyytää virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit